Pracujete vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu v maximálnej hodnote až 275 € ročne!

Váš príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa môžete využiť aj na pobyt u nás v Liptovských chatách. Akceptujeme rekreačné poukazy alebo vám vystavíme účtovný doklad so všetkými náležitosťami, ktoré vám umožnia uplatniť si u zamestnávateľa nárok na príspevok.

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa?

 • Zamestnanec pracujúci v spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami a má v tejto spoločnosti odpracované najmenej 2 roky.
 • Štátni zamestnanci, príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.
 • Osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
 • SZČO – výdavky na rekreáciu môžu zahrnúť do svojich daňových výdavkov.

 

Na aký rekreačný pobyt je možné príspevok alebo rekreačný poukaz využiť?

 • Príspevok ne možné využiť na jeden, alebo viac pobytov počas kalendárneho roka na území Slovenskej republiky s najmenej 2 prenocovaniami v rámci pobytu.
 • Príspevok sa vzťahuje aj na stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky.
 • Vzťahuje sa na pobyty zakúpené priamo v ubytovacom zariadení alebo cez cestovnú kanceláriu.
 • Príspevok je možné využiť na mimoškolské aktivity počas prázdnin pre školopovinné dieťa zamestnanca na území Slovenskej republiky.

 

Aká je výška príspevku?

 • Výška príspevku zamestnávateľa je 55 % z celkovej sumy, ktorú za pobyt zaplatíte, do maximálnej výšky 275 € za rok. Príspevok je možné uplatniť po častiach na viacero pobytov v rámci jedného roka.

 

Ako uplatniť nárok na príspevok?

 • Pokiaľ spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, nemusíte pýtať žiadne ďalšie povolenie, ani očakávať rekreačný poukaz od zamestnávateľa.
 • Príspevok môžete čerpať prostredníctvom rekreačného poukazu, ktorý vám poskytne váš zamestnávateľ, alebo predložením faktúry za rekreáciu, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky zákona.
 • Účtovný doklad musí byť vystavený na Slovensku a obsahovať meno zamestnanca, cenu za pobyt a termín pobytu.
 • Účtovný doklad musíte zamestnávateľovi predložiť najneskôr do 30 dní od ukončenia rekreácie.
 • Zamestnávateľ vám uhradí nárokovanú sumu v najbližšej výplate.
 • Príspevok je oslobodený od daní a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.


Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a. Novela zákona nadobudla platnosť 1. januára 2019.