travertiny besenovaBlízka obec Bešeňová ponúka nielen oddych v termálnych vodách, ale aj prírodné krásy. Nenáročná prechádzka do opusteného lomu na sever od obce vás dovedie k prírodnej pamiatke – Bešeňovské travertíny.

Krásne farebné Bešeňovské travertíny na rozlohe 3,18 ha sú vlastne mäkká vápencová hornina. Ich vznik ovplyvňuje teplota vody, jej chemický obsah, prítomnosť organizmov a CO2 vo vode, aj geologické podložie.

Minerálna voda, ktorá steká po tomto úkaze obsahuje uhličitan vápenatý, ale aj horčík, síru a železo. To je dôvod, prečo sú Bešeňovské travertíny lesklé a krásne sfarbené.