Malebná dedinka Vlkolínec ponúka živý pohľad do histórie ľudovej architektúry. Nie je to však skanzen, ale trvalo obývaná obec, ktorá má svojich stálych a sezónnych obyvateľov.

V roku 1993 bol Vlkolínec zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako unikátny krajinno-sídelno-architektonický komplex. Nachádzajú sa tu vzácne stavby ako zrubová dvojpodlažná zvonica z roku 1770, zrubová rumpálová studňa z roku 1860 alebo murovaný barokovo-klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875. Podstatnú časť chránených objektov tvoria drevenice respektíve hospodárske dvory (usadlosti). Súčasťou je aj múzeum – expozícia kultúry bývania vo Vlkolínci „Roľnícky dom“.

vlkolinec

Z Liptovského Trnovca trvá cesta do Vlkolínca približne hodinu.