Archeologické múzeum v prírode Havránok patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám na celom Liptove.

V roku 1967 bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a pre širokú verejnosť bolo sprístupnené v roku 1991. V súčasnosti sa tu nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov z mladšej doby železnej – laténskej (obydlia, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko s obetnou jamou, komplex valov so vstupnou bránou), stredovek je zastúpený dreveným opevnením s mostom, valmi, strážnou vežou a základmi stavieb z 15. storočia.

Počas hlavnej turistickej sezóny sa pre organizované skupiny návštevníkov pripravujú programové podujatia. Priamo v archeologickom areáli prebiehajú keltské obrady – bežný život Keltov, hrnčiarstvo, spracovanie koží. V stredovekej časti areálu sa odohrávajú neľútostné bitky šermiarov.

V súvislosti so stavbou vodného diela Liptovská Mara tu od polovice 60. rokov 20. storočia prebiehal archeologický výskum. Archeologické múzeum v prírode na Havránku vzniklo ako myšlienka zachovať a prezentovať širokej verejnosti výsledky dlhoročného bádania na tejto lokalite.

archeologicke muzeum havranok

V 9. storočí, v čase Veľkej Moravy, vznikla v Liptovskej Mare prvá slovanská osada a postupne aj farnosť s kostolom, ktorého počiatky siahajú do 12. storočia. Kostol Panny Márie bol pred napustením priehrady rozobratý a znovu postavený v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Pre návštevníkov Liptovskej Mary je sprístupnená pôvodná veža kostola s expozíciou a náznakovo rekonštruovaný hrádok na Havránku. Cesta z Liptovského Trnovca vedie okolo Liptovskej Mary, smerom na Hliník a Bobrovník.

Múzeum je otvorené od mája do septembra, denne od 9:00 do 18:00.